แผนที่จราจรประเทศไทย

แผนที่จราจรประเทศไทย

พบกับแผนที่จราจรประเทศไทย ที่จะทำให้ทุกการค้นหาเส้นทางคมนาคม สถานที่สำคัญและร้านอาหาร สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นNOSTRA Traffic Map บริการ ข้อมูลสภาพแผนที่จราจรในประเทศไทยแบบสด (Live Traffic Information) เป็นหนึ่งในบริการข้อมูลของบริษัท โกลบเทค จำกัด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานข้อมูล สภาพแผนที่จราจร นี้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการรับข้อมูลสภาพแผนที่จราจร เช่น อุปกรณ์นำทางรถยนต์ด้วยดาวเทียมจีพีเอส หรือใช้งานบนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะแสดงสภาพการเคลื่อนตัวของรถยนต์บนท้องถนน ด้วยสัญลักษณ์สีครับ

Advertisements