garmin จักรยาน GPS จักรยาน

http://www.gpssociety.com/en/pages/productdetailfeature.aspx?SiteName=EN&Category=Fitness&ID=26

garmin จักรยาน GPS จักรยาน

garmin จักรยาน มาพร้อมกับคุณสมบัติในการเชื่อมต่อเช่น live tracking, การส่ง/รับคอร์ส, การแบ่งปันผ่านสังคมออนไลน์ และสภาพอากาศ สนับสนุนดาวเทียม GPS GPS จักรยาน และ GLONASS เพื่อรับสัญญาณได้เร็วขึ้น วัดระยะทาง, ความเร็ว, การขึ้น/ลงเนิน และตำแหน่ง GPS จักรยานสนับสนุนการส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยัง Garmin Connect รวมไปถึงโปรไฟล์กิจกรรมใช้จัดเก็บกิจกรรมการขี่จักรยานแบบต่างๆ ที่ชื่นชอบgarmin จักรยาน

garmin จักรยาน ,GPS จักรยาน

รูปภาพ

Advertisements