ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ช่วยรักษาอาการปวดท้องไม่มีสาเหตุได้

 

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร

การส่องกล้องเป็นเทคนิคพิเศษของการตรวจระบบทางเดินอาหารทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย ซึ่งทางเดินอาหารประกอบไปด้วยหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ชนิดการส่องกล้องทางเดินอาหาร

  1. การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI endoscopy) ลักษณะเครื่องมือมีลักษณะยาวๆเล็กๆ มีกล้องขนาดเล็กและหลอดไฟติดอยู่ส่วนปลาย ภาพจะปรากฏที่จอโทรทัศน์ แพทย์สามารถมองรายละเอียดของทางเดินอาหารตั้งแต่ส่องกล้องผ่านหลอดอาหาร ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

   จะเจ็บมากไหม? เนื่องจากก่อนใส่อุปกรณ์ แพทย์จะให้ยานอนหลับทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจจะไม่รู้สึกเจ็บในขณะตรวจและหลังการตรวจ

   ก่อนการส่องกล้องกระเพาะอาหาร แพทย์จะแนะนำให้งดน้ำและอาหารก่อน 6-8 ชม.

   วิธีการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น แพทย์จะใส่อุปกรณ์เข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหารเพื่อส่องกล้องกระเพาะอาหาและลำไส้เล็กส่วนต้น ระหว่างใส่อุปกรณ์ แพทย์จะเห็นภาพของอวัยวะต่างๆทางจอโทรทัศน์ หากพบก้อนเนื้อผิดปกติก็จะตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจ และหากพบแผลหรือจุดที่มีเลือดออกก็อาจจะทำการรักษาโดยการจี้เพื่อหยุดเลือด

 

  1. วิธีการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ลักษณะเครื่องมือเป็นท่อขนาดเล็กปลายมีกล้องมีเลนส์ขยายภาพโค้งงอได้ โดยจะส่องตรวจผู้ที่มีอาการดังนี้
   • ท้องผูกเป็นประจำหรือท้องผูกสลับกับท้องเสีย
   • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ
   • เวลาเบ่งถ่ายอุจจาระมีติ่งเนื้อยื่นทางทวารหนัก
   • ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง
   • คลำพบก้อนในท้อง น้ำหนักลด
   • ตัวซีด มีอาการอ่อนเพลีย
   • อายุเกิน 50ปี ควรจะตรวจสุขภาพทุกๆ3-5ปี

 

ก่อนทำการตรวจ แพทย์จะให้งดน้ำและอาหาร และจะให้ทานยาระบายก่อนตรวจ 6-8 ชม.เพื่อให้ลำไส้สะอาดและสามารมองเห็นสิ่งผิดปกติได้ง่าย

  เมื่อส่องกล้องเสร็จแล้วจะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ สามารถกลับบ้านได้ทันที
    ที่มา:

http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/1/14/867/th

Advertisements