วิธีการอนุรักษ์น้ำดีๆ ยังไม่สายช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้

จากปัญหาภัยแล้งในปีนี้ที่ส่งผลกระทบกับหลายๆ ฝ่าย บางพื้นที่ถึงกับต้องหยุดจ่ายน้ำ เพราะไม่มีแม้แต่น้ำดิบมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้กัน สถานการณ์นี้ทำให้ CGC Group ได้ตระหนักถึงความสำคัญของใช้น้ำอย่างประหยัด หาวิธีการอนุรักษ์น้ำใช้น้ำอย่าคุ้มค่า เพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ ที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้ก็เป็นได้ หากวันนี้คุณยังมีน้ำใช้อยู่ สิ่งที่คุณและเราต้องช่วยกันนั้นคงไม่ยากเกินไป เพียงสละความเคยชิน และสร้างจิตสำนึกวิธีการอนุรักษ์น้ำในการใช้น้ำอย่างประหยัด จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ Infographic ชุด “ได้เวลา..ประหยัดน้ำ” (Save Water) ชิ้นนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์และแนะนำวิธีการประหยัดน้ำอย่างง่ายๆ ที่คุณหรือใครก็สามารถทำได้ โดยเริ่มจากการแชร์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดียต่างๆ ในองค์กร และให้พนักงานช่วยการส่งต่อไปยังคนที่รู้จัก ถือเป็นพลังเล็กๆ ที่จะช่วยแก้วิกฤตินี้ให้กับชาติได้ ไม่มากก็น้อย “เพื่อโลกเพื่อเรา” 

Advertisements